Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

дали туристичка агенција со лиценца в може да продава аранжмани на туристичките агенции со лиценца а и лиценца б.

Од: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА За: Министер за економија

Одговорил:  Министер за економија 14.09.2009

Прашање Одговор

Click