Пратенички прашања

14.07.2009

дали министерството за одбрана повторно ќе ги врати на работа лицата васко ѓуров и михаил ангелов од велес.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  За: Министер за одбрана

Одговорил:  Министер за одбрана 29.07.2009

Прашање      Одговор

Click