Пратенички прашањаСедница 67  30.07.2009

Дали министерот за здравство е запознаен со укинувањето на ноќните смени во службите за анестезија и реанимација во општата болница во гостивар.

Од: МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ За: Министер за здравство

Одговорил:  Министер за здравство 24.11.2009

Прашање Одговор

Click