Пратенички прашањаСедница 67 30.07.2009

дали на нашиот дипломатски претставник во сто во женева му се дадени инструкции да го претстави проблемот за случајот вектра-м со седиште во белград.

Од: СТОЈАН АНДОВ За: Министер за надворешни работи

Одговорил:  Министер за надворешни работи 20.08.2009

Прашање Одговор

Click