24.09.2009

Зошто предметот покренат против Милош Милошоски се одолговлекува пред Јавното обвинителство

Од: АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ За: Министер за правдаСедница 73 24.09.2009

Какви се плановите на владата за помош на најсиромашните граѓани со проектот за енергетска сиромаштија.

Од: АВДИЈА ПЕПИЌ За: Министер за економијаСедница 73 24.09.2009

зошто граѓаните од општина гостивар неможат да го остварат правото за добивање на надомест за дете.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Министер за труд и социјална политикаСедница 73 24.09.2009

кога ќе биде завршена спортската сала во порој.

Од: ДАУТ РЕЏЕПИ За: Министер за транспорт и врскиСедница 73 24.09.2009

колку лица од албанска етничка припадност се на раководни места во министерството за култура.

Од: ФЛОРА КАДРИУ За: Министер за култураДо каде е исплатата на субвенциите на И.З.Бреза од село Теово.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Click