Пратенички прашања11.11.2009

дали се почитувани законските процедури при доделувањето на отказното решение на полицаецот златко ставрески од македонски брод.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за внатрешни работи

Одговорил: Министер за внатрешни работи  01.12.2009

Прашање Одговор

Click