Пратенички прашањаСедница 81 - усно - 26.11.2009

Дали ќе продолжите понатаму со арач политиката или ќе се откажете од вашите реклами, кампањи, споменици и други непродуктивни трошоци.

Од: ТОМЕ ЧИНГОВСКИ За: Председател на Влада на РМ

Одговорил: Министер за финансии  26.11.2009

Прашање Одговор

Click