Пратенички прашањаСедница 77 - усно 05.11.2009

дали е точно дека сме набавиле најскапи вакцини за заштита од новиот грип во однос на останатите земји во регионот.

Од: ВИОЛЕТА ТАШЕВА За: Министер за здравство

Одговорил: Министер за здравство  05.11.2009

Прашање Одговор

Click