15.12.2008

Што ќе биде превземено за пронаоѓање на гробот и есхумација на телото на Костадин Грамбозов кој бил убиен ноќта помеѓу 5-6 мај 1949 година во близина на с.Вељуса поради своите идеи за независна и самостојна Македонија?

Одговорил: Влада на РМ 29.01.200915.12.2008

Каква е состојбата со рибниот фонд во Дојранското, Преспанското и Охридското Езеро и дали постои загрозеност за опстанок на одредени видови риби во Дојранското Езеро?

Од: ВАСКО ШУТАРОВ За: Министер за земјоделство,шумарство и водостопанство15.12.2008

Каква е состојбата со ловниот дивеч во Република Македонија?

Од: ВАСКО ШУТАРОВ, За: Министер за земјоделство,шумарство и водостопанство

Click