Пратенички групи за соработка
АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ

 

 

 

 

 

Член на ПДП Роден 1964 година во Тетово, РМ. Албанец. Завршил Филолошки факултет. Бил професор во училиште, а работел и во приватното претпријатие "Минас" во Тетово. Се служи со англискиот јазик. Бил пратеник на ПДП во Собранието на РМ и во претходните два мандата од 1994 до 2002 година. Живее во Тетово.

Click