Пратенички групи за соработкаАДНАН ЈАШАРИ

 

  
 

 


 

  
Член на ДУИ. Роден на 29 ноември 1965 година во Дебрене, Гостивар. Албанец. Универзитетски професор. Доктор на науки.

Активности во Собранието

  • Законодавно-правна комисија, член
  • Комисија за економски прашања, член
  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член 

Click