Пратенички групи за соработка 
  

АГИМ ЏЕЉИЉИ

 

 


   
Член на ДУИ. Роден во 1958 година во с. Пршовце, општина Теарце. Албанец. Завршил Медицински факултет и работел како доктор по општа медицина во сопствена ординација ЗО „Премедика“, с. Пршовце. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Прешовце, општина Тетово.

Click