Пратенички групи за соработка                                                                                 

 

ЕСАД РАХИЌ     


  
Член на СДСМ. Роден 1964 година во Скопје. Бошњак. Дипломиран правник. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со турскиот и германскиот јазик. Живее во Скопје.

Click