Пратенички групи за соработка     
  

ГЗИМ ОСТРЕНИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


 Член на ДУИ. Роден 1942 г. во Дебар, РМ. Албанец. Има завршено високо образование-филозофија-социологија. Работел како учител, претседател на Општинскиот комитет на Сојузот на социјалистичката младина-Дебар, инспектор за граница и странски и други служби во ОВР-Дебар, командант на Територијалната орбрана на Општината Дебар, шеф на главниот штаб на Заштитниот корпус на Косово, шеф на Главниот штаб на ОНА на Македонија. Се служи со Англискиот јазик. Живее во Дебар.

Click