Пратенички групи за соработка 

ЈАНЕВСКА ВЕСНА

 
  
 


     
 
   
     
      
   
Независен пратеник. Родена 1958 година во Скопје. Македонка. Доктор по медицински науки - патолог. Добро ги познава англискиот, српскиот и бугарскиот јазик. Живее во Скопје.

Click