Пратенички групи за соработка

  

ЈУСУФ АРИФИ

 

 


   
Член на ДУИ. Роден 1963 година во Камењане, Тетово, Р.Македонија. Албанец. Завршил Факултет на физичка култура. Работел како наставник во ОУ "Наим Фрашери" во Боговиње и во тетовската гимназија "Кирил Пејчиновиќ". Член на ДУИ од нејзиното формирање. Живее во с. Камењане, Тетовско.

Click