Пратенички групи за соработка 

НЕЗИРИ ХАДИ

      
 
   
     
      
   
Член на Демократската партија на Турците. Роден 1952 година во с. Здуње, Гостивар.
Турчин. Вишо образование. Инженер. Живее во с. Здуње, Гостивар.
     

Click