Пратенички групи за соработка

                                                                                                                                               
                                                     САЛИУ СЕЛВИЈЕ


Член на ДУИ. Родена 1970 година во с. Врбен, Гостивар. Албанка. Педагог. Добро ги познава македонскиот и турскиот јазик. Живее во Гостивар.
     
Click