Рафет Муминовиќ

 

 

 


Член на ДЛБ. Роден на 27.3.1955 година во Пеќ, Косово. Бошњак. Економски факултет, Пеќ, Косово.

Активности во Собранието: 

  • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член 


Е-пошта: r.muminovik@sobranie.mk

Click