ДОМ


 

 

 

 

 

Лилјана Поповска

 

Претседател на ДОМ. Родена на 24.5.1956 во Прилеп. Македонка. Магистер по технички науки.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
Click