Пратеници

 

 

 

 

 

 

МАЈА МОРАЧАНИН

 

Член на ДОМ. Родена на 14.4.1970 во Скопје. Македонка. Специјалист физијатар, Медицински факултет - Скопје.  

 

Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член

Е-пошта: m.moracanin@sobranie.mk

Click