ДОМ

 

 

 

 

 

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА

 

Член на ДОМ. Родена на 24.5.1956 во Прилеп. Македонка. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет – Скопје; магистер на технички науки; доктор на политички науки. 

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач

 

Е-пошта: l.popovska@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

МАЈА МОРАЧАНИН

 

Член на ДОМ. Родена на 14.4.1970 во Скопје. Македонка. Специјалист физијатар, Медицински факултет - Скопје.  

 

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член

Е-пошта: m.moracanin@sobranie.mk

Click