Пратеници

 

 

 

 

 

 

МАЈА МОРАЧАНИН 


Член на ДОМ. Родена на 14.4.1970 во Скопје. Македонка. Доктор по медицина, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет, УКИМ - Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за здравство, член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член

 

Е-пошта: M.Moracanin@sobranie.mk

Click