ПОПОВСКА ЛИЛЈАНА 

 

 

 

 

Претседател на ДОМ - Демократска обнова на Македонија. Родена 1956 година во Прилеп. Македонка. Инженер технолог, магистер по технички науки. Добро ги познава англискиот и словенечкиот јазик, а се служи со другите словенски јазици. Живее во Скопје.
     
  
   

Click