Лилјана Поповска

 

 

 Претседател на ДОМ. Родена на 24.5.1956 година во Прилеп. Македонка. Дипломиран инженер технолог, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, магистер по технички науки.

Активности во Собранието:

  • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
  • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, претседател
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член


Е-пошта: l.popovska@sobranie.mk

 

Click