Пратеници

 

 

 

 

 

 

БАРДУЉ ДАУТИ

 

Член на ДПА. Роден на 4.8.1982 во Тетово. Албанец. Доктор по економски науки, Универзитет во Љубљана.

 

Активности во Собранието:
  • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

Е-пошта: b.dauti@sobranie.mk

Click