НАСЕР АЈДИНИ

 


Член на ДПА. Роден 1963 година во с. Слупчане. Албанец. Професор по физичка култура. Добро го познава македонски јазик, се служи со францускиот, а го учи англискиот јазик. Живее во с. Слупчане, ЛипковоДОГАНИ БЕСИМ 
 

 

 

 

 

 

Член на ДПА. Роден 1972 година во Гостивар. Албанец. Професор по книжевност. Добро ги познава англискиот, турскиот и српскиот јазик. Живее во Гостивар.  

ИБИШИ ХАЗБИЈЕ

 

 
  
 


     
 
   
Член на ДПА. Родена 1977 година во Скопје. Албанка. Средно образование. Учи англиски јазик. Живее во Скопје
      

КАБА ГАРИП

 

 

 

 


Член на ДПА. Роден 1964 година во Велешта, Струга. Албанец. Професор. Живее во Велешта, СтругаКАДРИУ ФЛОРА

 

 

 

 

 

 

Член на ДПА. Родена 1966 година во Скопје. Албанка. Високо образование. Добро ги познава македонскиот, англискиот, грчкиот и турскиот јазик. Живее во Скопје. 

 РУЖДИ МАТОШИ

 

 

 


 

Член на ДПА. Роден 1970 година во Тетово. Албанец. Магистер на науки. Инженер по земјоделство. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово.


 

  

РАМАДАНИ АГИМ

 

 
  
 


     
 
   
Член на ДПА. Роден 1956 година во с. Желино, Тетово. Албанец. Завршил Медицински факултет, специјализирал судска медицина и криминалистика, магистрирал медицински науки, моментно е докторант по медицински науки на Универзитетот во Тирана.
Пред изборот за пратеник, 24 години работел непрекинато како лекар по општа практика, а подоцна и како специјалист. Хонорарно предава судска медицина и Етика со деонтологија на Правниот факултет на ДУТ и на Високата школа за инфермиерија.Активно го владее англискиот, македонскиот, српскиот и хрватскиот јазик, а се служи и со турскиот јазик.Живее во ТетовоРЕЏЕПИ ДАУТ

 

 

 

 

 

 

Член на ДПА. Роден 1966 година во с. Порој, Тетово. Албанец. Средно стручно образование. Живее во с. Порој, Тетово. 

ЕЛМАЗЕ СЕЛМАНИ

 

 

 


 

Член на ДПА. Родена 1958 година во с. Горње Лупче, Подујево. Албанка. Доктор специјалист по гинекологија. Добро го познава српскиот јазик, а се служи со англискиот и турскиот јазик. Живее во Врапчиште..


  ТАЧИ МЕНДУХ

 

 

 

 

 

 

Член на ДПА. Роден 1965 година во Тетово. Албанец. Доктор. Се служи со англискиот јазик. Живее во Тетово.
      

ЏАФЕРИ АРБЕН


  
 


     
 
   
     
      
   
Член на ДПА. Роден 1948 година во Тетово. Албанец. Високо образование. Политичар. Добро го познава англискиот јазик, а се служи со францускиот јазик. Живее во Тетово.

Click