Беким Ќоку

 

  

Член на ДПА. Роден на 15.2.1972 година во Охрид. Албанец. Има завршено високо образование, Универзитет Тирана.

Активности во Собранието:

 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член 
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член 
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член


Беким Фазлиу

 

 

Член на ДПА. Роден на 27.11.1979 година во Скопје. Албанец. Правен факултет, Скопје. 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член


Е-пошта: b.fazliu@sobranie.mk

Газменд Алији

 

 


Член на ДПА. Роден на 9.5.1965 година во с. Д. Бањици. Албанец. Високо образование, ДТУ.

Активности во Собранието:

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Делегација на Собрание на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: g.aliji@sobranie.mk 

 

Имер Алиу

 

 

 Член на ДПА. Роден на 26.3.1977 година во Тетово. Албанец. Дипломиран правник, УЈИЕ, Тетово.

Активности во Собранието: 

 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание  на Советот на Европа (ПС СЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член


Е-пошта: i.aliu@sobranie.mk 

 

МЕНДУХ ТАЧИ

 

 

 


Член на ДПА. Роден на 3.3.1965 година во Тетово. Албанец. Дипломирал на Факултет за стоматологија, Приштински универзитет. 


Е-пошта: m.taci@sobranie.mk 

 

Мерал Узеири-Ферати

 

 

 Член на ДПА. Родена на 9.7.1975 година во Тетово. Албанка. Доктор на медицина; на специјализација Гинекологија и акушерија, Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите , член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

Член на Претседателство на Клубот на пратенички.


Е-пошта: m.uzeiriferati@sobranie.mk 

 

Орхан Ибраими

 

 

 


Член на ДПА. Роден на 16.4.1964 година во с. Опае. Албанец. Педагошки факултет.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: o.ibraimi@sobranie.mk
 САДИЈЕ ИЛЈАЗИ

 

 
Член на ДПА. Родена на 14.2.1958 година во Тетово. Албанка. Дипломирала на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Приштина, албански јазик и книжевност. Постдипломски студии на Филолошкиот факултет, Катедра - албански јазик и книжевност.

Активности во Собранието:

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-претседател
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член


 

Click