Иван Стоилковиќ

 

 

 Член на ДПСМ. Роден на 15.2.1962 година во Куманово. Србин. Дипломиран правник, Правен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието: 

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
  • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-претседател
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член


Е-пошта: i.stoilkovik@sobranie.mk

 

Click