Пратеници

 

 

 

 

 

ЈУСУФ ХАСАНИ 

 

Член на Демократска партија на Турците на Македонија. Роден на 19.1.1973 во Гостивар. Турчин. Доктор, Медицински факултет, Универзитет „Докуз Ејлул“, Измир.

 

Активности во Собранието:
  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член

Е-пошта: j.hasani@sobranie.mk

Click