Демократска партија на Турците на Македонија 

 

 

 

 

 

ЈУСУФ ХАСАНИ 

 

Член на Демократска партија на Турците на Македонија. Роден на 19.1.1973 во Гостивар. Турчин. Доктор, Медицински факултет, Универзитет „Докуз Ејлул“, Измир.

 

Активности во Собранието:
  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член

Е-пошта: j.hasani@sobranie.mk

Click