ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

2008 - 2011

    
  
 

КЕНАН ХАСИПИ

 

     
 
Претседател на ДПТМ. Роден на 1.12.1955 година во с. Врапчиште. Турчин. Доктор специјалист по интерна медицина. Од 1994 до1998 година, од 2002 до 2006, од 2006 до 2008 година беше пратеник во парламентарниот состав.     
    
Активности во Собранието  

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Законодавно-правна комисија, заменик член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за европски прашања, заменик-член
  • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член


 

Click