Пратеници 

 

ХАСИПИ КЕНАН

 

 

 

 

Претседател на Демократската партија на Турците на Македонија. Роден 1955 година во с. Врапчиште.Турчин. Лектар специјалист. Се служи со францускиот јазик. Живее во с. Врапчиште.
     

Click