Кенан Хасипи

 

 

 Претседател на Демократската партија на Турците на Македонија. Роден на 1.12.1955 година во с. Врапчиште. Турчин. Дипломирал на Медицински факултет, Скопје, интернист.

Активности во Собранието:

  • Комитет за односи меѓу заедниците, член
  • Национален совет за евроинтеграции, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


Е-пошта: k.hasipi@sobranie.mk
 

Click