Пратеници

 

 

 

 

АРТА БИЉАЛИ-ЗЕНДЕЛИ


Член на ДУИ. Родена на 11.4.1981 во Приштина, Косово. Албанка. Доктор на науки, Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје, УКИМ.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член 
 • Комисија за уставни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за европски прашања, заменик-претседател
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член


Е-пошта
: A.BilaliZendeli@sobranie.mk

Click