Пратеници

 

 

 

 

 

МЕРИТА КОЛЧИ КОЏАЏИКУ 


Член на ДУИ. Родена на 1.5.1958 во Скопје. Албанка. Има завршено Педагошки факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Азербејџан, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта:
M.KolciKo@sobranie.mk

Click