ДУИ

 

 

 

 

 

AГИМ ШАЌИРИ

 

Член на ДУИ. Роден на 13.10.1980 во Струга. Албанец. Дипломиран економист, Маркетинг и финансиски менаџмент, Меѓународен универзитет во Струга.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-претседател
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член

Е-пошта: a.sakiri@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

АЛИ АХМЕТИ 

 

Член на ДУИ. Роден на 4.1.1959 во с. Зајас. Албанец. Педагог. 

 

Е-пошта: a.ahmeti@sobranie.mk

 

 

 

 

 

АРТАН ГРУБИ

 

Член на ДУИ. Роден на 7.6.1977 во Скопје. Албанец. Докторанд по политички науки; магистер по комуникологија, Универзитет „Кирил и Методиј“ - Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, потпретседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, член


Е-пошта: a.grubi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

БРАНКО МАНОИЛОВСКИ 

 

Член на ДУИ. Роден на 2.8.1941 во с.Кичиница. Албанец. Инженер-агроном, Универзитет во Загреб.

 

Активности во Собранието:

 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член

 

Е-пошта: b.manoilovski@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЕЈУП АЉИМИ

 

Член на ДУИ. Роден на 10.2.1980 во с.Танушевци. Албанец. Има завршено Правен факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Буџетски совет, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член


Е-пошта: e.alimi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ

 

Член на ДУИ. Родена на 8.7.1965 во Тетово. Албанка. Специјалист.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за здравство, претседател
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член 
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член 
 • Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со посебни способности (ИППГ), заменик-претседавач

 

Е-пошта: m.eminiasani@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ

 

Член на ДУИ. Роден на 2.11.1966 во с. Слупчане. Албанец. Има завршено Земјоделски факултет.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за култура, заменик-претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член

Е-пошта: r.ismaili@sobranie.mk

 

 

ТАЛАТ ЏАФЕРИ 

Роден: 15.4.1962

Националност: Албанец, државјанин на Репубика Северна Македонија

Познавање на јазици: албански, македонски, српско- хрватски, англиски

Брачен статус: Женет, има две деца


Претходни активности во Собранието
:

 • Координатор на пратеничка група на ДУИ,
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, член 
 • Комисија за оценување на основаноста на Предлогот за покренување постапка за утврдување одговорност на претседателот на Република Македонија, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик- член
 • Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за Безбедност и Контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик- член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), шеф на делегација
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, претседател
 • Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Претходно искуство

 • 2016 Пратеник во Собранието на Република Македонија (ДУИ),
 • 2014-2016 Пратеник во Собранието на Република Македонија (ДУИ),
 • 2013-2014 Министер за Одбрана на Република Македонија,
 • 2011-2013 Пратеник во Собранието на Република Македонија (ДУИ),
 • 2008-2011 Пратеник во Собранието на Република Македонија (ДУИ),
 • 2004-2006 Заменик на Министерот за Одбрана на Република Македонија,
 • 2002-2004 Пратеник во Собранието на Република Македонија (ДУИ)
 • 1992-2001 Офицер во АРМ,
 • 1985-1991 Офицер на ЈНА.


Образование
:

 • 2013 -  Магистер по одбрана,
 • 1996 - 1998 Постдиопломски студии- Специализација за Командни и Штабни должности на Воена Академија “Генерал Михајло Апостолски”- Скопје,
 • 1981 - 1985 Воена Академија на Копнена Војска- Смер Пешадија, Белград и Сарајево,
 • 1977 - 1981 Средно образование: Воена Гимназија, Белград,
 • 1969 - 1977 Основно образование: “Përparimi” Чегране, Гостивар.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за уставни прашања, претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), шеф на Делегација

Е-пошта: pretsedatel@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

ЏЕВАТ АДЕМИ 

 

Член на ДУИ. Роден на 8.12.1962 во с.Голема Речица, Тетово. Дипломиран новинар.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за уставни прашања, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата (ПСФ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


Е-пошта: d.ademi@sobranie.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

ШПРЕСА ХАДРИ

 

Член на ДУИ. Родена на 6.3.1964 во Тетово. Албанка. Магистер.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: S.Hadri@sobranie.mk

Click