АДЕМИ ЏЕВАТ

 

 

 

 

 

 

Член на ДУИ. Роден 1962 година во Голема Речица,Тетово. Албанец. Високо образование. Новинар. Се служи со францускиот јазик, а го учи англискиот јазик. Живее во Тетово.                                            

                                                     РАФИЗ АЛИТИ

 

  


Член на ДУИ. Роден 1956 година во с. Радуша. Албанец. Професор. Добро ги познава српскиот и хрватскиот јазик. Живее во с. Радуша.

  

  АРИФИ ТЕУТА   

   

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Родена 1969 година во Тетово. Албанка. Професор. Добро ги познава англискиот, францускиот, италијанскиот и турскиот јазик. Живее во Тетово.

  

   

  АЛИ АХМЕТИ

   

   
    
   


       
   
     
  Претседател на ДУИ.
  Роден на 4 јануари 1959 година во с. Зајаз, Кичево. Албанец.
  Завршил високо образование. Педагог.
       
    
     

  

   

  АГРОН БУЏАКУ

   

   

   

   


  Член на ДУИ. Роден 1957 година во Дебар. Албанец. Магистер на науки. Политиколог. Добро ги познава англискиот, францускиот, рускиот, српскиот и хрватскиот јазик. Живее во Дебар.

  

  ВЕЛИУ ФАЗЛИ

   

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Роден 1945 година во с. Колари, Кичево. Албанец. Професор по лингвистика. Добро ги познава германскиот и францускиот јазик. Живее во с. Колари, Кичево.

  

   

  ДУРАКУ САДУЛА

   

   
    
   


       
   
     
  Член на ДУИ. Роден 1960 година во с. Липково. Албанец. Машински инженер. Се служи со германскиот јазик. Живее во с. Липково.

  

  ЈАКУПИ ЗИМРЕТЕ

   

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Родена 1963 година во Скопје. Албанка. Професор. Се служи со англискиот јазик. Живее во Скопје.

  

  ПОЛОЖАНИ АЗИЗ

   

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Роден 1957 година во с. Ливада, Струга. Албанец. Лекар. Добро го познава англискиот јазик. Живее во Струга.

                                                                                                                                                 
                                                       САЛИУ СЕЛВИЈЕ


  Член на ДУИ. Родена 1970 година во с. Врбен, Гостивар. Албанка. Педагог. Добро ги познава македонскиот и турскиот јазик. Живее во Гостивар.
       
  

   

  СЕЛМАНИ АЈШЕ

   


    
   


       
   
     
  Член на ДУИ. Родена 1973 во Тетово. Албанка. Професор. Учи англиски јазик. Живее во Тетово.

  

  ЈАШАРИ АДНАН   
         

   

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Роден 1965 година во Дебреш, Гостивар. Албанец. Доктор на науки. Професор. Се служи со англискиот јазик. Живее во Дебреш, Гостивар.

  

  ХАНИ ТАХИР

   

   

   

   

   

   

  Член на ДУИ. Роден 1961 година во Велешта. Албанец. Средно образование. Живее во Велешта.

  Click