Пратеници

  
                                                                АЛИ АХМЕТИ 
  
 


     
    
   Член на ДУИ Роден 1959 г. во Зајаз, Кичево, РМ. Албанец. Има високо образование. Се служи со германскиот јазик. Претседател е на ДУИ. Живее во Мала Речица, Тетово.
Click