ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА

2008 - 2011АДНАН ЈАШАРИ

 

  
 

 


 

  
Член на ДУИ. Роден на 29 ноември 1965 година во Дебрене, Гостивар. Албанец. Универзитетски професор. Доктор на науки.

Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија, член  

АЛИ АХМЕТИ

 

 
  
 


     
 
   
Претседател на ДУИ.
Роден на 4 јануари 1959 година во с. Зајаз, Кичево. Албанец.
Завршил високо образование. Педагог.
     
  
   
ВУЛНЕТ АМЕТИ 
     
 
   

 Член на ДУИ. Роден на 18.10.1966 година во Тетово. Албанец. Доктор на науки по физичко воспитување.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик претседател
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член

   
    

ЕРМИРА МЕХМЕТИ

 

 


 
Член на ДУИ.Родена на 06.10.1979 година во Скопје.Албанка.Дипломиран правник. Магистер по компаративна политика.       
    
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 •  Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за надворешна политика, заменик претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Малта и Република Кипар, член


 

ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Родена на 10 јуни 1963 година во Скопје. Албанка. Завршила високо образование - професор и Виша медицинска школа. Магистер по здравствен менаџмент на „МИТ“ Универзитет- Скопје.
   
Активности во Собранието

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател 

Претставник од пратеничката група на ДУИ во Претседателството на Клубот на пратенички.


   
 

                                                  ЈУЛИЈЕТА МАРКУ 
  
 


     
 
   
  

Член на ДУИ.Родена на 10.09.1969 година во Дебар. Албанка. Дипломиран економист. 
      
Активности во Собранието

 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член

 

 


 


  

 

Назиф Буши

 

 

 

 

Член на ДУИ. Роден 1965 година во Скопје. Албанец. Дипломиран социјален работник. Бил директор на Државниот инспекторат за труд и в.д. извршен директор на МРТ.

Активности во Собранието

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик претседател
 • Анкетна комисија за утврдување на околностите за загинувањето на претседателот на Република Македонијиа Борис Трајковски, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


 

РАФИС АЉИТИ

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


 

Контакт информации:
кат I, соба бр. 71
директен тел.  3112-324, локал 300

Лични податоци: 
Роден на 29.04.1959 година во Радуша.Албанец.Брачна состојба: женет
     
Образование:  
Гимназија Зеф Луш Марку во Скопје
Факултет за физичка култура во Приштина
     
Работно искуство:
- Секретар на месната заедница во Радуша. 
- Советник во општина Кондово 
- 2002-2005 -2009 избран за потпретседател на ДУИ 
- 2002 - 2006 пратеник во Собранието на Република Македонија 
- 2004 година координатор на пратеничката група на ДУИ 
- 2006-2008 пратеник во Собранието на Република Македонија 
- 2008 година повторно избран за пратеник во Собранието на Република Македонија 
- Јули 2008 година избран за потпретседател на Собранието на Република Македонија

Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за европски прашања, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член


    

САФЕТ НЕЗИРИ

 

 


 

 

Член на ДУИ. Роден на 1 јуни 1971 година во Скопје.Албанец.Завршил високо образование. Професор по историја.

Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик член
 • Комисија за економски прашања, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, претседател
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Медитеранот, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член  

ТАЛАТ ЏАФЕРИ

 

 

 

  Член на ДУИ.Роден на 15.04.1962 година во с.Форино, Гостивар.Албанец.Постдипломски студии за командни и штабни должности.       
    
Активности во Собранието

 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, заменик член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Босна и Херцеговина, чле


 

 ТАХИР ХАНИ


 


     
 
   

 

 

Член на ДУИ. Роден на 15 декември 1961 година во Велешта, Струга. Албанец. Дипломирал на Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово.

Активности во Собранието 

 • Комисија за уставни прашања, член 
 • Законодавно-правна комисија, заменик член 
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член 
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член 
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик член 
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија, член 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член 
 •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член 

ТЕУТА АРИФИ

 

 

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 19 октомври 1969 година во Тетово. Албанка. Доктор на филолошки науки.

Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за надворешна политика, претседател
 • Комисија за култура, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, член


  

ФАЗЛИ ВЕЛИУ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ. Роден на 4 јануари 1945 година во с. Колари, Кичево. Албанец. Високо образование. Професор по лингвистика. Магистер.   
   
Активности во Собранието

 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
   
   


 

ФЕМИ ЈОНУЗИ

 


  
 


     
 
   
Член на ДУИ.Роден на 15.11.1977 година во Студеничане, Скопје.Албанец.Дипломиран професор по хемија.   
   
Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
   


ХАЈРУЛА МИСИНИ

 

 

 

 


 

Член на ДУИ.Роден на 10.08.1966 година во Куманово.Албанец.Завршил педагошки факултет, професор по историја и географија.

Активности во Собранието

 • Комисија за уставни прашања, заменик член
 • Комисија за надворешна политика, заменик член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик член
 • Комисија за култура, заменик член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик член
 • Анкетна комисија за настаните во Собранието на Република Македонија случени на 1 јули 2010 година, претседател 
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател

   


       
  
 

ХИСЕН ЏЕМАИЛИ

 

     
 
Член на ДУИ.Роден на 09.02.1976 година во с.Вејце, Тетово.Албанец.Завршил факултет за историја-географија, постдипломски студии.       
    
Активности во Собранието  

 • Буџетски совет на Собранието, член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член                                            

                                                     ЏЕВАТ АДЕМИ

 

  


Член на ДУИ. Роден 8 декември 1962 година во Голема Речицa, Тетово. Албанец. Завршил високо образование - новинар. Беше заменик министер за локална самоуправа во Владата на РМ во 2004 година. 
   
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, претседател
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

 

  

ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ 
  
 

     
 

   
Член на ДУИ.Роден на 16.09.1954 година во с.Оризаре, Липково.Албанец.Вишо образование.      
    
Активности во Собранието

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик член
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за здравство, заменик член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Северноатлантската Договорна Организација, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Унгарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
Click