Али Ахмети

 

 

 Претседател на ДУИ. Роден на 5.1.1959 година во с. Зајас, Кичево. Албанец. Дипломиран педагог. 


Е-пошта: a.ahmeti@sobranie.mk


 

 

 

 

Бехиџудин Шехаби

 

 

 


Член на ДУИ. Роден на 27.2.1961 година во Тетово. Албанец. Дипломирал на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, историчар на уметноста.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, заменик-претседател
 • Комисија за култура, член
 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, заменик-член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член


Е-пошта: b.sehabi@sobranie.mk
Вјолца Мехмети-Нуредини

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 6.2.1978 година во Скопје. Албанка. Дипломиран професор по биологија, Природно-математички факултет, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Комисија за еднакви можности на жените и мажите, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија, член


Е-пошта: v.mehmeti@sobranie.mk
Дешира Имери

 

 Член на ДУИ. Родена на 3.7.1981 година во Гостивар. Албанка. Магистер по компјутерски науки, УЕЈЛ.

Активности во Собранието:

 • Комисија за надворешна политика, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член

Член на Претседателство на Клубот на пратенички.


Е-пошта: d.imeri@sobranie.mk
 
 

 

Ермира Мехмети

 

 

 
Член на ДУИ. Родена на 6.10.1979 година во Скопје. Албанка. Дипломиран правник  на УЈИЕ Тетово, магистер по компаративна политика на Лондонска школа за Економија и Политички науки (LSE). Докторант по правни науки на Универзитетот во Тирана.

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, претседател
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за надворешна политика, член
 • Законодавно-правна комисија, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), претседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), потпретседател
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание  на Советот на Европа (ПС СЕ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член


Е-пошта: e.mehmeti@sobranie.mk


 

  

 

Ирфан Деари

 

 

 


Член на ДУИ. Роден на 25.10.1961 година во с. Г. Седларце, Боговиње. Албанец. Дипломиран лекар по општа пракса, Медицински факултет, Скопје.

Активности во Собранието: 

 • Совет на Собранискиот канал,заменик-член
 • Комисија за здравство, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член


Е-пошта: i.deari@sobranie.mk Јулиета Марку

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 10.9.1969 година во Дебар. Албанка. Дипломиран економист, ДУТ.

Активности во Собранието:

 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за економски прашања, член
 • Комисија за здравство, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член

 Недим Рамизи

 

 

 

Член на ДУИ. Роден на 9.7.1973 година во с. Лабуништа, Струга. Албанец. Дипломиран политиколог, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Скопје.

Активности во Собранието:

 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за финансирање и буџет, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член


 

 

Неџати Јакупи

 

 

 


Член на ДУИ. Роден на 10.7.1973 година во Гостивар. Албанец. Дипломирал на  Медицинскиот факултет, специјалист хирург.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија, член

Е-пошта: n.jakupi@sobranie.mk

 
Реџаил Исмаили

 

 Член на ДУИ. Роден на 2.11.1966 година во с. Слупчане, Липково. Албанец. Дипломиран земјоделски инженер, Земјоделски факултет, Приштина.

Активности во Собранието:

 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Комисија за транспорт, врски и екологија, претседател
 • Комисија за локална самоуправа, заменик-претседател
 • Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, член
 • Комисија за економски прашања, заменик-член 
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија, член


Е-пошта: r.ismaili@sobranie.mk 

 

Сузана Салиу

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

 


Контакт информации:

Кат 1, соба бр.145
Директен  тел:  02/3 112 324
Локал:  300
Е-пошта:  s.saliu@sobranie.mk

Родена: 24.2.1960 година, Сарај, Скопје

Етничка припадност:  Албанка

Јазици:  англиски

Образование:

- основно образование:  „Борис Кидрич” (денес  „Дитуриа“), Сарај
- средно образование:  „Зеф Љуш Марку” , Скопје
- високо образование: Правен факултет во Приштина (1984)
- постдипломски студии: магистер по правни науки на тема : „Омбудсман - европските искуства и искуствата во Македонија”, Правен факултет во Приштина, 2008 год.

Публикации: 22 објавени трудови (колумни), поврзани со човековите права

Работно искуство:

1984 - новинар во весникот „FLAKA“, како и дописник и соработник на неколку дневни весници на албански јазик;

1997-2006 – заменик на народниот правобранител на Република Македонија;

2006 – ангажирана во Невладиниот сектор како потпретседател и член на бордот на невладината организација  „Транспарентност -  нулта корупција“ ( денешна „Transparency International – Македонија” ) – членка на меѓународната организација против корупцијата „Transparency International”  со седиште во Берлин, каде исто така го водеше проектот ALAC  (Центарот за застапување и правни совети), поддржан од МНР на Германија;

2009-2011 – јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство - Скопје и член  на УО на Академијата за судии и јавни обвинители;

2011 - избрана за пратеник, од редовите на Демократската унија за интеграција (ДУИ) - 25 јуни 2011;

На седницата на Собранието на Република Македонија одржана на 12 јули 2011 година, е избрана за потпретседател на Собранието на Република Македонија.

Учество во научно-истражувачки проекти:

 • Потреба од следење на судските предмети од областа на корупцијата. Во коавторство со проф.д-р Љупчо Арнаудовски и проф. д-р Слаѓана Тасева, издадено од Коалицијата „Сите за правично судење”, во соработка со „Транспарентност -  нулта корупција”, Скопје 2007;
 •  „Човековиот дигнитет во темелите на секое општество („Dinjiteti i njeriut në themelet e cdo shoqërie“), „Човекови права како демократска вредност“ („Të drejtat e njeriut si vlerë demokratike“), Скопје – 2003;
 • „Народниот правобранител значаен заштитник на правата на граѓаните“ - Скопје, ACTA lingua geographica, 2006 („Avokati I Popullit mbrojtës i rëndësishëm i të drejtave të qytetarve“ – Shkup,  ACTA lingua geographica, 2006)

Активности во Собранието на Република Македонија:

 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, претседател
 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член


 

 


Хајрула Мисини

 

 

 

Член на ДУИ. Роден на 10.8.1966 година во Куманово. Албанец. Дипломирал на Педагошки факултет - наставник по историја и географија.

Активности во Собранието: 

 • Национален совет за евроинтеграции, член
 • Совет на Собранискиот канал, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, претседател
 • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, член
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, заменик-член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), член
 • Делегација на Собрание на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, член


Е-пошта: h.misini@sobranie.mk
  


Хајрије  Мисими

 

 

 

Член на ДУИ. Родена на 11.1.1965 година во Приштина. Албанка. Високо образование - албанска книжевност.

Активности во Собранието:

 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Комисија за култура, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, член  

Е-пошта: h.misimi@sobranie.mk 

 

Џеват Адеми

 

 

 


Член на ДУИ. Роден на 8.12.1962 година во с. Голема Речица, Тетово. Албанец. Дипломиран новинар.

Активности во Собранието: 

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Буџетски совет на Собранието на Република Македонија, член
 • Совет на Собранискиот канал, заменик-член
 • Комисија за локална самоуправа, претседател
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за уставни прашања, заменик-член
 • Делегација на Секцијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Франкофонијата (ПСФ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово, претседател
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член


Е-пошта: d.ademi@sobranie.mk

 

Click