ДС

 

 

 

 

 

 

Павле Трајанов

 

Член на ДС. Роден на 25.12.1952 во с. Д.Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник, со положен правосуден испит, Правен факултет „Јустинијан I“, Скопје. 

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за уставни прашања, член 
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за надворешна политика, член
  • Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, заменик-член 
  • Делегација во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург, член
Click