Павле Трајанов

 

 Член на ДС. Роден на 25.12.1952 година во с. Д. Радеш, Радовиш. Македонец. Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, со правосуден испит, адвокат. 

Активности во Собранието:

  • Комисија за европски прашања, член
  • Комисија за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана, член
  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за уставни прашања, член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација, со статус на придружна делегација (ПС НАТО), член
  • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија), заменик-член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, член

Е-пошта: p.trajanov@sobranie.mk

Click