Собраниски државни советници


Собраниски државен советник за политички систем 

Линдита Ахмед Јашари
Телефон: 02-3182-287
e-mail: L.Jasari@sobranie.mk

Маја Ермилова-Левкова

Телефон: 02-3182-117

e-mail: M.ErmilovaLevkova@sobranie.mk

Собраниски државен советник за законодавство

Елена Коцева-Јакимовска

Телефон: 02-3182-282
e-mail: E.Koceva@sobranie.mk

Марија Алексовска
Телефон: 02-3182-318
e-mail: M.Aleksovska@sobranie.mk

Собраниски државен советник за економски систем

Илир Селмани

Собраниски државен советник за финансиски систем и финансиски надзор  

Собраниски државен советник за јавни дејности

Владо Кралевски
Телефон: 02-3182-221
e-mail: V.Kralevski@sobranie.mk

Бојана Панковска

Собраниски државен советник за меѓународна соработка

Ана Качакова
Телефон: 02-3182-392 / 02-3113-753
a.kachakova@sobranie.mk

Собраниски државен советник за безбедносни прашања и безбедносен надзор

Собраниски државен советник за ИКТ

Click