Собраниски државни советници


Собраниски државен советник за политички систем 

Линдита Ахмед Јашари
Телефон: 02-3182-287
e-mail: L.Jasari@sobranie.mk

Собраниски државен советник за законодавство

Марија Алексовска
Телефон: 02-3182-318
e-mail: M.Aleksovska@sobranie.mk

Собраниски државен советник за економски систем

Илир Селмани
Телефон: 02-3182-268
e-mail: Il.Selmani@sobranie.mk

Собраниски државен советник за финансиски систем и финансиски надзор  

Собраниски државен советник за јавни дејности

Бојана Панковска 
B.Pankovska@sobranie.mk

Владо Кралевски
Телефон: 02-3182-221
e-mail: V.Kralevski@sobranie.mk

Собраниски државен советник за меѓународна соработка

Ана Качакова
Телефон: 02-3182-392 / 02-3113-753
a.kachakova@sobranie.mk

Собраниски државен советник за безбедносни прашања и безбедносен надзор

Собраниски државен советник за ИКТ

Click