Пратеници

 

 

 

 

 

 

 

ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ

 

Член на БЕСА. Роден на 10.6.1967 во Гостивар. Албанец. Доктор.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Национален совет за евроинтеграции, заменик-член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, претседател
 • Комисија за уставни прашања, член
 • Законодавно-правна комисија, член
 • Комисија за труд и социјална политика, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, заменик-член
 • Комисија за европски прашања, член
 • Комисија за финансирање и буџет, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), шеф на Делегација
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ), заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска, член

Е-пошта: F.Zendeli@sobranie.mk

Click