Пратеници

 

 

 

 

 

 

НЕЏБЕДИН КАРЕМАНИ

 

Член на Алтернатива. Роден на 23.2.1955 во с. Гајре, Тетово. Доктор.

 

Активности во Собранието:

  • Буџетски совет, член
  • Комисија за финансирање и буџет, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  •  Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, претседател
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, член

 

Е-пошта: n.karemani@sobranie.mk

Click