Пратеници

 

 

 

 

 

 

 

ТЕУТА БИЉАЛИ

 

Член на БЕСА. Родена на 25.5.1980 во Тетово. Албанка.

 

Активности во Собранието:

 • Комисија за одбрана и безбедност, заменик-член
 • Комисија за образование, наука и спорт, заменик-член
 • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, заменик-член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република, член
 • Клуб на пратенички, член на претседателство


Е-пошта: t.bilali@sobranie.mk

Click