Пратеници

 

 

 

 

 

 

ЗЕЌИРИЈА ИБРАХИМИ

 

Член на БЕСА. Роден на 14.6.1977 во с.Љуботен, Скопје. Албанец. Доктор филолог, Филолошки факултет – Скопје.

 

Активности во Собранието:

 • Комитет за односи меѓу заедниците, член
 • Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, заменик-претседател
 • Комисија за одбрана и безбедност, член
 • Комисија за прашања на изборите и именувањата, член
 • Комисија за образование, наука и спорт, член
 • Комисија за локална самоуправа, член
 • Комисија за надворешна политика, заменик-член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ), член
 • Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, член
 • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, член


Е-пошта: z.ibrahimi@sobranie.mk

Click