ГРОМ


 

 

 

 

 

 

Чедомир Саздовски

 

Член на ГРОМ. Роден на 27.12.1952 во с.Неокази, Пробиштип. Македонец. Доктор на науки по кинезиологија.

 

Активности во Собранието:

  • Комисија за одбрана и безбедност, член
  • Комисија за образование, наука и спорт, член
  • Комисија за локална самоуправа, заменик-член
  • Комисија за економски прашања, заменик-член 
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина, член
  • Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, член
Click