Хусни Исмаили


Член на Алтернатива. Роден на 23.6.1963 во Тетово. Албанец. Магистер, доктор, специјалист, Универзитет во Тетово.

Активности во Собранието:

  • Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, член
  • Комисија за здравство, заменик-член
  • Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член
  • Комисија за труд и социјална политика, заменик-член
  • Комисија за култура, заменик-член
  • Делегација на Собранието на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ), член


Е-пошта: H.Ismaili@sobranie.mk

Click